SPARK DAĞITIM AİRDROP PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

11 Aralık 2020

Değerli kullanıcılarımız,

 

-Flare Networks’ün gerçekleştireceği SPARK Dağıtım Programı (Airdrop) ile ilgili bilgilendirme metni aşağıda yer almaktadır. Bu programa dahil olmak isteyen kullanıcılarımızın dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

 

– SPARK, Ripple (XRP) blokzinciri üzerinde yapılacak bir utility fork (kullanılabilirlik çatallanması) ile yaratılacak olan yeni bir kripto paradır. Flare Networks tarafından 12/12/2020 03:00 (UTC+3) itibariyle hesaplarında 10 ve üstü XRP bulunan XRP sahiplerine belirli kriterleri sağlaması koşuluyla toplamda 45 milyar adet SPARK token dağıtılacağı belirtilmiştir. Dağıtıma ilişkin detaylar ve ayrıntılı bilgi için https://blog.flare.xyz/further-information-on-the-spark-token-distribution/ adresini takip edebilirsiniz.

 

12/12/2020 tarihi saat 03:00 (UTC+3) itibariyle hesaplarında 10 ve üstü XRP bulunan XRP sahiplerinin belirli kriterleri sağlaması koşuluyla bakiyelerinin anlık ekran görüntüsü alınacaktır. SPARK tokenlerinin dağıtımı, https://flare.ghost.io/ adresinde belirtildiği şekilde anlık ekran görüntüsünün alındığı an itibariyle ilgili hesapta bulunan mevcut XRP miktarına göre Flare Networks’ün kendi takdiriyle belirlenecek ve Flare Networks’ün hayata geçmesinden sonra dağıtımına başlanılacaktır. Anlık ekran görüntü alınması sırasında belirli kriterleri sağlayan ve hesabında herhangi bir yatırma ve çekme işlemine konu olmayan 10 XRP’den az bakiye bulunan cüzdanlar dağıtım programı kapsamı dışında tutulacaktır.

 

– Flare Networks tarafından dağıtım programını desteklemeyen platformlarda ve Ripple Labs ile ilişkili kişilerin cüzdanlarında yer alan XRP’ler için dağıtım yapılmayacağı bildirilmiştir. Dağıtıma ilişkin usul ve esaslar ile dağıtım yapılacak olan hesapları belirlemeye, belirtilen kriterlere ek olarak başka kısıtlar getirmeye veya dağıtıma ilişkin yeni kurallar koymaya Flare Networks yetkilidir. Destekleyen borsaların bu konuda belirlenmiş bir tutumu bulunmamaktadır. Dağıtım programını destekleyen platformlara https://flare.xyz/supporting-exchanges/ adresinden ulaşılabilir.

 

– Vebitcoin kullanıcılarına aktarılacak SPARK token miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanacak olup bahse konu dağıtımın Flare Network’ü tarafından Vebitcoin’e ait cüzdan adreslerine yapılmasını takiben kullanıcıların cüzdan adreslerine Vebitcoin tarafından aktarılacaktır.

 

– Kullanıcıya Aktarılacak SPARK Adedi = [Anlık Görüntüde Kullanıcı Cüzdanındaki XRP Miktarı / Anlık Görüntüde Vebitcoin Toplam XRP Miktarı] x Vebitcoin’e  İletilen SPARK Toplamı

 

– Dağıtımın yapılması tümüyle Flare Networks’ün kendi takdirinde olup, dağıtım yapılmaması, dağıtım belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaması, dağıtımdan Vebitcoin’e hiç veya beklendiği şekilde aktarım yapılmaması riski bulunmaktadır. Vebitcoin’in sayılan hususlarda herhangi bir garantisi veya SPARK kripto paralarının kullanıcı hesaplarına geçeceği veya belirtildiği şekilde geçeceği yönünde herhangi bir taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

– SPARK kripto paralarının hesaplara dağıtım tarihi ve detayları Flare Networks tarafından belirlendiğinden değişkenlik gösterebilmektedir. Kullanıcıların dağıtım tarihini ve dağıtım detaylarını https://flare.ghost.io/ adresinden takip etmesi gerekmektedir.

 

– Flare Networks, Dağıtım Programı detaylarında belirtildiği üzere ilk etapta hak edilen SPARK tokenların 15%’ini cüzdanlara aktaracaktır. Kalan SPARK tokenlar, 25 ila 34 aylık bir süre içerisinde aylık 2 ila 4% dağıtım oranı ile hak eden cüzdanlara dağıtılacaktır. Flare Networks tarafından aylık olarak yapılacak dağıtımlar, yukarıda açıklanan hesaplama metodu ile Vebitcoin’e ait cüzdan adreslerine geçmesi halinde kullanıcı cüzdanlarına aktarılacaktır.

 

– 12/12/2020 tarihinde ilgili hesapların anlık görüntü alınmasının  sonrasında ise XRP yatırma ve çekme işlemleri tekrar başlayacaktır.

 

– Anlık ekran görüntüsü alınması sırasında henüz gerçekleştirilmeyen yatırma veya çekme taleplerinize konu XRP’ler cüzdan bakiyenize ve dağıtım hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle, herhangi bir hak kaybına uğramamak için yatırma/çekme işlemlerinizi ve yatırıma/çekme işlemlerinizin zamanlamasını bu duruma göre planlamanız tavsiye edilmektedir.

 

– SPARK token Vebitcoin platformunda listelenmemekte olup, platformumuz üzerinde alım satımı yapılamamaktadır Vebitcoin tarafından SPARK token dağıtımının desteklenmesi SPARK token’ın platformumuzda herhangi bir zaman listeleneceği veya alım-satımına izin verileceği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, hesaplarına SPARK token aktarılan kullanıcıların tokenleri kullanım veya alım-satım amaçlarıyla kendi sanal cüzdan adreslerine çekmeleri gerekmektedir.

 

– Dağıtım ile ilgili esasları takip etmek kullanıcıların yükümlülüğünde olup, dağıtıma ilişkin usul ve esaslar (tarih, oran, kullanıcı kriterleri, XRP sahiplik koşulları vb) Flare Networks tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, Vebitcoin’in dağıtıma ilişkin hiçbir konuda herhangi bir garantisi, taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

– SPARK token dağıtımına katılmak istemeyen kullanıcıların, hesaplarında bulunan XRP’leri belirtilen süreden önce kendi sanal cüzdan adreslerine çekerek Vebitcoin kayıtlarından çıkarmaları gerekmektedir.

 

– Vebitcoin’in SPARK Dağıtım Programını desteklemesi, SPARK tokenlarin yürürlükte bulunan mevzuata uyumlu olduğu veya herhangi bir ülkedeki yasaya uygun olduğu taahhüdü anlamına gelmemektedir.

 

– Kullanıcı, SPARK tokenlerda ani fiyat değişimleri ile karşılaşabileceğini bildiğini veya bahse konu tokenların network programının son bulma riski bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Flare Networks’ün herhangi bir hatasından veya kusurundan kaynaklı zararlar ile SPARK tokenlere ilişkin her türlü kar ve zarardan kendisi sorumludur.

 

– Kullanıcı, hesabına tanımlanan SPARK tokenlera ilişkin haklarının korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, SPARK tokenlerın kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına veya Kullanıcının herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır.

 


İlginizi Çekebilir